Alumil M11500

M11500 е комплетен систем за прозорци, врати, како и за влезни врати со високо ниво на топлинска изолација.
Профилни карактеристики:
Длабочината на рамка 76.5 mm
Појас длабочина 84 mm
Минимум видлива ширина 104.2 – 137 mm
Минимум видлива ширина (Τ-профил) 70 mm
Tежина до 130 кг
Дебелина на стакло 24 – 64 mm
Дебелина пресек 1,4 – 2 mm

Alumil M9650

Систем со засилен полиамид и задоволително ниво на изолација. Сертифициран од Германскиот институт IFT Rosenheim. 
Профилни карактеристики:
Длабочината на рамка 50 mm
Појас длабочина 57.5 mm
Минимум видлива ширина 101.6 mm
Минимум видлива ширина (Τ-профил) 70 mm
Tежина до 130 кг
Дебелина на стакло 32 mm
Дебелина пресек 1,4 – 2.0 mm