bluEvolution

Ова е профилот bluEvolution со вградена длабочина од 82mm, како и стандардниот профил bluEvolution 82, но со додавање на алуминиумски навлаки од надворешната страна.
Со овој состав можно е да се добие коефициент на пренос на топлина на целиот прозорец на Uw = 0,74 W / m2K
Со своите големи челични засилувања, Brügmann bluEvolution 82 AD гарантира долгорочна стабилност и функционална безбедност.
Софистицираниот дизајн на профилот со две нивоа на запечатување ги комбинира оптималните термоизолациски својства со техничко совршенство, бидејќи убаво дизајнираниот стаклен раб овозможува дебелина на полнење до 52 mm.

Дводелниот дизајн на прагот на вратата (PVC и алуминиум композитен) гарантира оптимална термичка сепарација. Покрај тоа, прагот е особено погоден за премин без влезници, влезни врати, странични влезни врати и двокрилна врата со единечен или двоен појас.

Благодарение на овие карактеристики, bluEvolution 82 AD исто така е долгорочна опција за домови дизајнирани да ги задоволат барањата на постарите лица и лицата со посебни потреби.
Профил кој се состои од шест комори и вградена длабочина од 82 mm. Со овој профил, имаме можност за избор на стандарден систем за запечатување и додавање на дополнително средно запечатување. Оваа генерација на профили прифаќа застаклување до 52мм, и ако ја користите врската со леплива лента, можно e да се застане до 54 mm.

Технички профил спецификации (Uf):

 
  • MD (дополнително средно запечатување): Uf = 0,98 W / m2K
  • AD (стандардна со две запечатувања): Uf = 1,1 W / m2K